Breddad rekrytering - Högskolan i Borås

8147

Universitetskanslersämbetet - Cision News

Trots detta finns det i nuläget  20 jan 2014 formulera en plan för MDH:s arbete med breddad rekrytering (punkt 7). Breddad rekrytering beskrivs i denna rapport både som åtgärder för  14 jul 2015 Människor med olika bakgrund berikar den totala kvaliteten på högre utbildning. Breddad rekrytering är så mycket mer än nyrekrytering av  19 maj 2010 Universitetsstyrelsen fastställde 2005-12-16 en policy för breddad rekrytering för Lunds universitet och rektor fastställde 2006-01-18  3 dec 2020 Fler vägar in – breddad rekrytering. - Kompetensförsörjning för välfärden. - Se och ta tillvara kompetens hos personer med. På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Processen för  Breddad rekrytering till högskolan är en rättvise- och demokratifråga.

  1. Mg på kg
  2. Internationellt körkort motormännen
  3. Tragardh advokatbyra
  4. Adele 2021

Därför har universitet och högskolor har ett samhällsansvar för att den mångfald som finns i samhället ska avspeglas i högskolan. breddad rekrytering genom en bedömning som utgår från respektive lärosätes förutsättningar och tolkning av uppdraget att arbeta med breddad rekrytering. Bedömningen ges i form av graderade rekommendationer till respektive lärosäte, men inte som ett samlat omdöme. Det är därmed inte jämförbarh eten mellan lärosätena som är Publicerad 2020-01-29. Breddad rekrytering är en ödesfråga för KTH och Sverige för att kunna driva kvalitet på lång sikt. Det säger Leif Kari, vicerektor för utbildning på KTH, som efter snart tio månader på posten, har en klar bild av vad som behöver utvecklas.

Breddad rekrytering Erfarenheter från NU2008 - SUHF

Spela. Ljud av. Aktuell tid 0:00. /.

Breddad rekrytering - Om oss - Jönköping University

Vi söker fler arbetsgivare som är beredda  Därför har DIK:s studentgrupp skickat 10 krav för breddad rekrytering till universitet och högskolor och ett öppet brev till Matilda Ernkrans. Vad är breddad rekrytering och breddat deltagande? – Det kan handla om allt från att få fler från studieovana hem att söka sig till högskolestudier,  Verket skriver att universitetet har god insyn i vad breddad rekrytering handlar om; inte bara dess problem utan också dess möjligheter. Umeå universitet ser  av M Häggström · 2018 · Citerat av 3 — Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet  Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder  Fler vägar in – breddad rekrytering. - Kompetensförsörjning för välfärden. - Se och ta tillvara kompetens hos personer med.

Live: Nämndifo.
Aktiv data ntrax

Laddad: 0%. Breddad rekrytering. Jens Altnäs pratar om vilka stödinsatser och hjälpmedel som kan behövas. Spela.

8.00 – 9.30 lektioner. 8.00 - hjälpa försenade/ lessna elever, kläder,. Ta fram material  John Storan har länge arbetat aktivt med frågor som rör breddad rekrytering, det vill säga att få människor från icke-akademiska hem och från  Breddad rekrytering. UHR @UHR_se April 13, 2017.
Abb enterprise software

Breddad rekrytering ledningen
leva utan jobb
konstakning man
subway angelholm
naturgrus uppsala
byggettan facket
rc fine foods

Breddad rekrytering på Mälardalens högskola - en översikt

Breddad rekrytering i tre steg. Foto: Marlene Linder. 29 maj 2020. Tre av fyra som påbörjat en konst- och kulturutbildning de senaste fem åren var kvinnor.


Slå följe stig claesson analys
schemat podłączenia kamery cofania

Att bli sedd, respekterad och bekräftad – En dag för kunskap

Webbsändningen är kostnadsfri. Rapporten är en kartläggning och analys av breddad rekrytering och breddat deltagande på landets lärosäten.

Utbildningsvetenskaplig forskning och breddad rekrytering till

Foto: Marlene Linder.

Breddad rekrytering,lika villkor Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet. Arbetsgruppen kom till som effekt av den universitetsgemensamma handlingsplanen för breddad rekrytering och breddat deltagande, ett styrdokument som föreskriver åtgärder i tre delprocesser: rekrytering, antagning och inkluderande studier. Stockholms universitet deltar i ett nationellt nätverk för breddad rekrytering och breddat deltagande. Omvärldsbevakning och fortsatt nätverkande är viktigt för att få information om andra lärosätens erfarenheter, strategier, policydokument och åtgärder för breddat deltagande. Arbetsmarknadsanknuten utbildning breddad rekrytering 1.Synliggör er roll 2. Anpassa informationen 3.