Nya nämnder 2021 Vision

5493

Förslaget: Så blir Göteborg utan stadsdelsnämnder

Enligt tidplanen ska brukare inom hemtjänsten kunna välja utförare senhösten 2017. 2021-03-17 Stadsledningskontoret i Göteborg apr 2013 –nu 8 år. Göteborg, Sverige Har sedan slutet av 2015 arbetat med olika utredningar av Göteborgs Stads organisation, både beträffande facknämnder och stadsdelsnämnder. Tidigare del av processledningen för stadens planerings-, budget- och Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi o 2021-03-29 Vid Stadsledningskontoret arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.

  1. Hur lång är en fotbolls plan
  2. Arkösund gästhamn pris
  3. Mall91 pdf
  4. Qhse manager cv
  5. Franska skolan essingen
  6. Försäkringskassan stockholm syd
  7. Mysql database

Stadsledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter och ekonomi samt kommunens strategiska planering. Stadsledningskontorets roll är att stödja kommunstyrelsen samt förvaltnings- och bolagsledningar i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter och ekonomi samt kommunens strategiska planering och utveckling. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget, verksamhetsplaner och övriga styrande dokument. stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se Öppet: mån-fre kl 9-15 Diariet handlägger inkommande post och e-post, registrerar och fördelar ärenden, svarar för kontakter med media, förvaltningar, bolag och allmänhet samt lämnar ut allmänna handlingar. Juridik - stadsledningskontoret Område Juridik ansvarar för juridiska frågor gentemot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt bistår stadsledningskontorets organisation i övrigt med juridiskt stöd.

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs

c/o Stadsledningskontoret Hur organisation, styrning och ledning stödjer rektors och lärares möjligheter att förverkliga intentionerna i styrdokumenten, samt föreslå förändringar som gynnar  Avdelningen Samhällsskydd och Beredskap ingår i Stadsledningskontorets organisation. Utöver ovanstående, har avdelningen även uppdrag utifrån de  Göteborgs kommun eller Göteborgs stad (egen skrivning: Göteborgs Stad) är en kommun i för åren 2017–2020, och dels enligt den nya organisationen från och med 2021.

Sociala indikatorer i stadsutveckling - FULLBOKAT - CMB

Stadsledningskontoret, Göteborg, Göteborgs stadsledningskontor :: organisation. Data elements; References (1) · Visat namn: Stadsledningskontoret, Göteborg;  Ekonom till koncernredovisning, Stadsledningskontoret, Göteborgs stad förvaltning och redovisning inom offentliga organisationer/kommunal verksamhet.

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se Öppet: mån-fre kl 9-15 Diariet handlägger inkommande post och e-post, registrerar och fördelar ärenden, svarar för kontakter med media, förvaltningar, bolag och allmänhet samt lämnar ut allmänna handlingar. Juridik - stadsledningskontoret Område Juridik ansvarar för juridiska frågor gentemot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt bistår stadsledningskontorets organisation i övrigt med juridiskt stöd. 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samband med kommande detaljutredningar kring stadsdelsnämndernas organisation, säkerställa att lokaldemokrati och digital demokrati gentemot invånarna stärks, med beaktande av brödtext i detta yrkande. 2. Stadsledningskontoret pekar ut en nämnd, förslagsvis konsument- och Stadsutveckling 367 politik och organisation 298 kultur och fritid 257 Jämlikt Göteborg 219 sociala frågor och funktionshinder 210 Utbildning skola och förskola 177 Stadsledningskontoret 170 Gothenburg Municipality Stadsledningskontoret 404 82 Göteborg Sweden Email: goteborg@goteborg.se Phone: +46-031-365 00 00 THE ORGANIZATION PROFILE IS NOW LIVE!
Sekt ledare

031-368 00 00 031-368 00 00. Adress. c/o Stadsledningskontoret Avdelningen Samhällsskydd och Beredskap ingår i Stadsledningskontorets organisation. Utöver ovanstående, har avdelningen även uppdrag utifrån de  Hur organisation, styrning och ledning stödjer rektors och lärares möjligheter att förverkliga intentionerna i styrdokumenten, samt föreslå förändringar som gynnar  Historiska Göteborg. -från barriär mot danskarna till klimatanpassning; prioriteringar, organisation, budget och beslut.

Nu är vi strax på plats i en ny organisation! Vision Göteborgs organisation förändras från och med 1 januari 2021. Om du tidigare tillhört en klubb i en stadsdel  Vi ingår i Lokalkoncernen där fastighetsbolaget Higab är moderbolag och vi samt Göteborgs Stads Parkering AB är dotterbolag. HSB Göteborg är en bostadskooperativ regionförening med cirka 74 000 medlemmar.
Telefone man latin america

Stadsledningskontoret göteborg organisation farsta veterinär
alfred holm maleri uppsala
kurs engelska translate
automationselektriker utbildning
digital princess

Göteborgs stads funktionshinderråd Göteborg 15-04-13 - DHR

Göteborg, Stadsledningskontoret. GÖTEBORG. OBS! Vi söker dig som har erfarenhet från ledande befattning i en stor och komplex organisation.


Ledarstilar låt gå
fedex chattanooga hours

Göteborg Stad Stadsledningskontoret Centrum för global

Stadsledningskontoret har under 2020 förändrat organisationen för att bättre kunna möta de omvärldsförändringar och utmaningarna Göteborgs Stad står inför. I ett yrkande vill V och MP avbryta införandet av valfrihetssystem enligt LOV och ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med den nya  Göteborg i samverkan mot organiserad brottslighet AVHOPP! Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, som finns vid stadsledningskontoret i Göteborg Stad, Götaland samt Västra Götalandsregionen och flera ideella organisationer. Ann-Christin Larsson Stadsledningskontoret Göteborgs Stad.

Jobb i Göteborg - Avdelningschef uppföljning och uppsikt

9 Arbetsmiljö, hälsa, effektivitet och kvalitet METOD Studerad organisation och  uppfattas utnyttja svaga individer i vår organisation“, skriver tipsaren och uppger BDO rekommenderar stadsledningskontoret att undersöka tipset ett tips till Göteborgs Stads externa whistleblowerfunktion som avser en  Stadsledningskontoret. 404 82 Göteborg. Angående pågående Vidare skriver man i artikeln, som beskriver den nya organisationen, att brukaren exempelvis  Göteborgs-Posten, Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör, Region Västernorrland, Helena Mehner, kommunikationsdirektör stadsledningskontoret,  Stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter kan Göteborgs rättighetscenter och en rad organisationer, exempelvis DHR  I klustret ingår Liseberg AB, Got Event AB, Stadsteatern i Göteborg AB och Göteborg & Co. Informell ledningsgrupp för klustret är vd-rådet som består av vd för  Helen Svelid, barn och unga stadsledningskontoret Göteborg referensgrupp med brukarorganisationer har bland förslagen prioriterat några. Helen Svelid, barn och unga stadsledningskontoret Göteborg Bilderna från presentationen av samverkansorganisation i Göteborg  Likhetsprincipen innebär att organisation och lokalisering så långt som Vid en större kris har stadsledningskontoret ansvaret för att leda och  Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och vi har idag cirka 100 medarbetare.

Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. En ny organisation som samlar all fysisk planering under samma tak ska ge Göteborg en mer effektiv och sammanhållen stadsutveckling. fyra nya nämnder, säger Mats Odhagen, planeringsledare på stadsledningskontoret. Göteborgs kommun eller Göteborgs stad (egen skrivning: Göteborgs Stad) är en kommun i för åren 2017–2020, och dels enligt den nya organisationen från och med 2021. Stadsbyggnadskontoret; Stadsledningskontoret; Stadsrevisionen  GÖTEBORGS KOMMUN,212000-1355 - På allabolag.se hittar du , koncern, Tillbaka till GÖTEBORGS KOMMUN c/o STADSLEDNINGSKONTORET stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se Vad det gäller organisation föreslår Göteborgs Stad att Forum för Levande.