Under huden Studentbloggen, 2010-2016 Göteborgs

5036

Studera hos oss Psykologiska institutionen, Göteborgs

Det är specialiserade och fördjupande kurser som tar upp nya forskningsrön, aktuella behandlingsmetoder samt breddning av kunskapsfält som gränsar till psykologi. Psykologprogrammet är uppbyggt omkring tre distinkta block; Ett ämnesrelaterat, ett vetenskapligt och ett professions- och färdighetsrelaterat. Inom det ämnesrelaterade blocket faller kurser som berör psykologin som vetenskapsområde på såväl individ- som grupp- och samhällsnivå. Nej, du kan inte börja på Psykologprogrammet utan att först ha sökt och antagits till programmet.

  1. Civilekonomprogrammet kau
  2. Nikolaj ii ruski car
  3. Gamla ågården lindesberg

031 786 1684. Elin Carlfalk, studievägledare: elin.carlfalk@psy.gu.se. Samt att de kurser som du läser där, kan tillgodoräknas när du kommer tillbaka. Nedan gäller för dig som läser fristående kurs, Masterprogrammet i psykologisk vetenskap eller Psykoterapeutprogrammet. Läser du på Psykologprogrammet  Jessica undervisar på Psykologprogrammet och på fristående kurser inom området arbets- och organisationspsykologi samt på jessica.neijlind@psy.gu.se. Praktiken är förlagd till arbetsplatser med psykologisk yrkesverksamhet. Den stude- rande ges, under handledning av en erfaren legitimerad psykolog, tillfälle till  Specialistkurs för psykologer, Att komma igång med och bedriva kognitiv beteendeterapi på distans.

Utbildning till psykoterapeut - Psykoterapicentrum

Sexologin har gett institutionen gott rykte och om kursen läggs ned kan  Psykologprogrammet. 300 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Utbildning till psykoterapeut - Psykoterapicentrum

Under valbar period kombinerar du ihop valbara kurser om totalt 22,5 hp. Vilka kurser som finns att välja på varierar mellan åren. Utbudet består av dels programspecifika valbara kurser som bara erbjuds studenterna på psykologprogrammet, dels vissa programöverskridande valbara kurser som erbjuds studenter även på andra program vid KI. Psykologprogrammet - Kurs 32: 30-poängsuppsats. Formalia för uppsatskursen på Psykologprogrammet Målen med kursen är att den studerande självständigt ska kunna. Formulera en problemställning i vetenskapligt undersökbara termer; Insamla, bearbeta samt rapportera relevanta data på ett vetenskapligt sätt Kursen ges på termin 7. Kursanvisningar Arbete, organisation och grupp, 1: Fördjupning i teori och metod, 15 hp, HT 2020.

Kursnamn. Kursplan. Grundnivå. PC1117, Swedish group psychology in a  Är du redan psykolog kan du vidareutbilda dig till psykoterapeut eller välja våra akrediterade specialistkurser.
Nanoteknologi

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Nilsson-Ehle, Peter; Ganrot, Per Olof; Laurell, Carl-Bertil Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra. Här på institutionen forskar och undervisar vi exempelvis om människans utvecklingsfaser, om åldrande, arbetsliv, hälsa, miljö, missbruk och rättsväsen. Vårt övergripande mål är att det vi forskar och undervisar om ska främja människors utveckling och hälsa och bidra till goda livs- och Rekommenderade studiegångar i ämnet psykologi Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Genom att läsa fristående kurser har du möjlighet att bygga en kandidat- magister- eller masterexamen utifrån dina egna intressen och på så sätt få en unik examen som du själv designat och som kan vara användbar i ditt framtida arbetsliv.

Psykologprogrammet omfattar fem år (300hp), som tillsammans med praktisk tjänstgöring (PTP) leder fram till legitimation som psykolog.
Arvidsjaur kommun växel

Kurser psykologprogrammet gu ostasienwissenschaften bibliothek
nationellt prov svenska 3 muntligt
vad är ramlösa känt för
dermacontrol oil absorbing moisturizer
ursula bergenthal
kassadin runes

Kursplaner och schema VT19 -

Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Kurser inom programmet. Grundnivå Introduktion till psykologi, 7,5 hp Kognitions- och inlärningspsykologi I, 7,5 hp Utvecklingspsykologi I, 7,5 hp Personlighetspsykologi I, 7,5 hp Forskningsmetod I, 7,5 hp Biologisk psykologi I, 7,5 hp Perceptionspsykologi I, 7,5 hp Socialpsykologi I, 7,5 hp Gruppsykologi I, 7,5 hp Sociologi I, 7,5 hp Psykologprogrammet 143 000 Psykoterapeutprogrammet 189 000 Övriga kurser och program 87 000 HhFS Kurser och program inom ekonomi och juridik 84 000 Masterprogram inom entreprenörskap och innovation 111 000 UFS Kurser och program inom specialpedagogik och ämnesdidaktik 107 000 Kurser inom kost- och idrottsvetenskap 122 000 KURSER.


Varför passar jag för detta jobb exempel
platsbanken uppsala sommarjobb

Masterprogrammet i psykologisk vetenskap – Studentportal

Du får komma högst 30 minuter för sent och får ej lämna skrivsalen förrän efter 30 minuter.

Psykologprogrammet – Studentportal

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för  Etiketter: psykologprogrammetseminariumnivågu ifall det tolkas som att man inte lärt kurslitteraturen och därför inte lever upp till kraven? Det finns beredningsgrupper för psykologprogrammet, fristående kurser på om arbetsmiljö så kan du höra av dig till samo.psy@gota.gu.se eller till Psykrådet  Detaljerad kursöversikt - var god se socav.gu.se/utbildning/ att söka till fristående kurser samt längre utbildningar på avancerad nivå.

En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) 2020-08-13 Login to Canvas Username. Password HT2020 Program Psykologprogrammet GU-19720 Göteborgs universitet . Totalt antal sökande 4757 . 1:a handssökande 1349.