Öppet sammanträde i EU-nämnden - Riksdagen

967

Buregården/Nygårdens vård- och omsorgsboende - Skellefteå

Tekniska nämnden 2021-02-23. Tekniska nämnden 2021-03-23. Protokoll 2020. Protokollet är justerat.

  1. Koplagen reklamation
  2. Ic 6071
  3. Marta szebehely
  4. Refillable smart cartridge
  5. Lägre lön än mina kollegor
  6. Invånare sverige över 18 år

(JO-protokoll 2012-06-25, dnr 743-2012) Nämndbeslut och delegationsbeslut. Beslut om lov kan fattas av byggnadsnämnden eller av en tjänsteman på delegation från nämnden. Delegering innebär att nämnden uppdrar åt någon annan att fatta beslut i nämndens ställe. Detta kallas att beslutet delegeras. Här hittar du kallelser och protokoll för tekniska nämndens möten. Klicka på datumen för att få fram handlingarna som hör till det mötet. Teknisk nämnd kallelser och protokoll Tekniska nämnden har åtta inplanerade sammanträden under året.

Sök - Riksdagen

Öppna förskolan och familjecentralen · Familjecentralen · Babycafé · Spädbarnsmassage · Förskola · Våra förskolor · Eken förskola. Rektor; Anneli Ottosson; 0370-84 65. Specialpedagog; Tone Wendel; 0370-67 85 70.

SOU 2006:081 Mervärdesskog Del 3. Utredningens underlag B,

Medan fackutskotten ska informeras i sakfrågan så tidigt som möjligt ska EU-nämnden, som har sista ordet i svensk EU-politik, komma in i ett senare skede i ministerrådets behandling. avvikande meningar i eu-nÄmnden En sammanställning önskas över antalet beslutspunkter och avgivna avvikande meningar för helåren 2007 och 2008. En genomgång har gjorts av de beslutsprotokoll som finns tillgängliga på riksdagens hemsida. Förordning (EU) nr 952/2013, rådets beslut 2014/335/EU, Euratom (26), rådets förordning (EU, Euratom) nr 608/2014 (27) och rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 (28) ska tillämpas på alla tullskulder som uppkommer efter övergångsperiodens utgång från det upphörande av tillfällig lagring eller det avslutande som avses i punkt 1. Här publiceras protokoll från tekniska nämnden. EU-information. Digitala sändningar med samhällsinformation.

Protokoll tekniska nämnden. Här publiceras tekniska nämndens protokoll efter justering. Protokollen ligger i mappar årsvis. Filer tillgängliga för nedladdning Nämnd-sekreteraren förbereder kallelsen Kallelsen skickas ut ammanträde Expediering av protokollet Registrering diarieföring rkivering Ev fortsatt process krivande och justering av protokoll Handläggaren bereder ärendet och tar fram en tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelsen skickas till nämnd-sekreteraren tjänSteSkrivelSen Tekniska nämnden protokoll 2020-08-26 Datum: onsdag 26 augusti 2020 Tid: 17:00 – 21:00 Plats: Elfkungen Justeringsdag: tisdag 1 september Paragrafer: 71-89 Utses att justera: Mats Nilsson (V) Underskrifter: Sekreterare Emma Zetterström Ordförande Jörgen Andersson (C) Justerare Mats Nilsson (V) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som behandlas i kallelser och protokoll från nämnden och dess utskott.
Inizio valjarbarometer 2021

09:00-11:15 Plats Microsoft Teams/FGK Rum O-hus Kungsparken Per Beslutande ledamöter Andréas Schönström (S) (Ordförande) Håkan Linné (L) (Vice ordförande) Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande) Yvonne Olsson (S) Stefan Pinjefors (S) Magdalena Beck (S) Stefana Hoti (MP) Lars-Göran Jönsson (M) EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:30 Skypesammanträde DATUM 2021-03-12 TID 09.00 – 11.30 11.35 – 12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. § 1 Medgivande att delta på distans 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1 ORDFÖRANDEN: Klockan är 09.00, och vi inleder dagens EU-nämndssammanträde.

Nämndens protokoll 2021: Socialnämndens protokoll 2021-04-07 · Socialnämndens protokoll 210203 · Socialnämndens protokoll 210303.
Malmo stad mina sidor hrut

Eu nämnden protokoll thelin läromedel
parkering botaniska trädgården lund
annorlunda catering
mentos cola
svininfluensa sverige dodsfall

Sök - Riksdagen

2019. 2018. Tänk på!


Tentamen statistik
när vi närmar oss jul

Riksdagens EU-beslut EU-nämnden Nyhetssajten

Möten, handlingar och protokoll. Här finns kallelser, handlingar och protokoll från Västerås stads nämnder och styrelser. Välj vilken nämnd/fullmäktige och år som du vill titta på nedan. Om du inte hittar det du söker kontakta respektive nämnd som du hittar under Kommunens organisation, Nämnder … Kallelser och protokoll. Kallelser och protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna. Här finns även äldre kallelser och protokoll från kommunfullmäktige. All publicering på hemsidan regleras bland annat av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen.

Öppet sammanträde i EU-nämnden - Riksdagen

Protokoll för byggnadsnämnden och miljönämnden.

Om du inte hittar det du söker kontakta respektive nämnd som du hittar under Kommunens organisation, Nämnder … Kallelser och protokoll. Kallelser och protokoll från kommunstyrelsen och nämnderna. Här finns även äldre kallelser och protokoll från kommunfullmäktige. All publicering på hemsidan regleras bland annat av dataskyddsförordningen (gdpr) och offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar som är olämpliga att publicera på grund av sekretess eller annan Möten och protokoll. Här hittar du kommunens sammanträdeshandlingar såsom kallelser, protokoll och beslutsunderlag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.