Patiensäkerhetsberättelse - Region Kronoberg

1889

Stadsrevisionen i Borås Stad

Så här kan du göra en riskanalys: Kartlägg och beskriv den process som ska analyseras. Identifiera de risker som finns. Bedöm riskerna. Identifiera bakomliggande orsaker. Föreslå åtgärder för att förhindra eller minska riskerna, och en metod för att följa upp resultatet. De mallar och exempel som redovisas i arbetet begränsas till patientsäker-het men samma grundmetod kan användas för analys av personalsäkerhet. Mallarna med tabell för detaljerad processkartläggning, tabell för priorite-ring av riskanalyser, analysblad FMECA och riskmatris ˚nns att ladda ner från Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida: MANUALER / VÄGLEDNINGAR för Trycksår, fall, nutrition, munhälsa.

  1. Jordens sang gupta
  2. Hogskola orebro
  3. Eyeonid group stock
  4. Test av eu mopeder
  5. United agents real estate
  6. Beställa registreringsbevis bolag

ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten . Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Riskanalys mänskliga rättigheter: solceller (dynamiskt inköpssystem) Datum: 2019-09-25 Ansvarig för analys: Kristin Tallbo, hållbarhetsstrateg SKI 1. Inledning Vilket är det huvudsakliga föremålet för upphandling? Inom ramen för planeringen ska upphandlingsföremålet fastställas. Det … Genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) går det att beställa eller ladda ner "handbok för riskanalys och händelseanalys" som riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. 2017-12-15 riskanalys 167 5.7 Kvalitetssäkring av riskanalys 168 5.7.1 Standarder för riskanalys 168 5.8 Referenser 169 6.

KHI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 1 Nationellt stöd

Riskanalysen bör delas in i två delar: Riskanalysen behöver täcka in hela verksamheten. Risker i alla delar av verksamheten behöver analyseras. De kan uppstå både på grund av interna förändringar, till exempel omorganisationer, och på grund av externa förändringar, till exempel resursförändringar hos en annan vårdgivare. Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9.

Sambi ombudstjänst Svensk e-identitet

3. SMART:s verktyg för riskanalys ska anpassas efter SKL:s mall om självskattning.

utdebitering. Under 2015 och 2016 bedömer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att skatteunderlaget utvecklas bra, främst beroende på  Riskanalyser har upprättats utifrån hot och våld, kunskapsbrist (SKL). I Gällivare har 60 vårdplatser minskat till 43 under 2015/2016.
Attraktivitet på engelsk

Bakgrund < Beskriv bakgrunden till processöversynen> Målgrupp < Här anges vilken/vilka målgrupper detta dokument vänder sig till> Dokumentets syfte. Detta dokument är en plan för införandet av den förbättrade process som beskrivs i Mall för risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet (Word, ny flik) Riskbedömningsprocessen beskrivs ytterligare här Du som chef har en skyldighet att förhandla viktigare förändringar enligt Medbestämmandelagen (MBL). Här kan du skapa en handlingsplan med hjälp av Prevents mall. Riskbedömning och handlingsplan vid ändring av verksamheten (mall) Exempel på riskbedömning och handlingsplan för kontor Exempel riskbedömning och handlingsplan maskin.

Mall för slutrapport. för .
Ekdahls åkeri

Riskanalys mall skl infoga ny rad excel kortkommando
staffan björck
dagtid och kvällstid
no2 kemisk beteckning
kinnarps huvudkontor

Vägledning om molntjänster i skolan - Insidan

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 6 . Hantering av klagomål och synpunkter 6 .


Ikea swot analys
drottning blankas gymnasieskola göteborg

Nyheter i tredje upplagan av Handbok Riskanalys och

ABC för riskbedömning inför ändringar i verksamheten . Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Riskanalys mänskliga rättigheter: solceller (dynamiskt inköpssystem) Datum: 2019-09-25 Ansvarig för analys: Kristin Tallbo, hållbarhetsstrateg SKI 1. Inledning Vilket är det huvudsakliga föremålet för upphandling? Inom ramen för planeringen ska upphandlingsföremålet fastställas.

Riktlinjer för informationssäkerhet - Örebro kommun

Kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säk-ras. Det mest grundläggande kvalitetskravet är att vården är säker och att patienter inte utsätts för ris- Riskanalysen är en obligatorisk del av planeringen inom kommunal revision.

Enligt Timothy Hallgren (IMR) så har patientsäkerhetsberättelsen inte bidragit till ökad  12 nov 2019 2015:02 Nationell mall för riskanalys av strålbehandlingsprocess. https:// webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-  17 apr 2019 kan vara till exempel sysselsättning, arbetsvillkor, tillgänglighet och inrapportering till SKL ej var möjlig och därmed kan ingen analys av  Riskanalys. Verksamheten. Mönster. Kontinuitets- planering Försumbar skada. Källa SIS/MSB/SKL Exempel på uttolkning av krav. • Åtkomst till känsliga  BILAGA 6 METOD FÖR RISKANALYS: ENDAGSANALYSEN.