DELPROCESS UTREDA: Rapportmall - Reglab

2564

Titelrubrik 12 Titelrubrik 12 Rapportmall-f Förenklad

Sammanfattning Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE 100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8 6956010 www.sweco.se Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm Jenny Pirard Telefon direkt +46 (0)8 6951448 Mobil +46 (0)72 2301448 jenny.pirard@sweco.se repo001.docx 2012-03-29 14 Rapportmall-f. Förenklad dagvattenutredning för kvartersmark som del av detaljplan. Version 191010. Bakgrund. Staden har tagit fram en dagvattenstrategi. Den slår fast att staden ska utveckla en hållbar dagvattenhantering. Syftet är att skapa en dagvattenhantering som tar hänsyn till vattenkvalitet, kapacitet och stadsmiljö.

  1. Databyrån visby kontakt
  2. Är det synd att runka
  3. Coop bageri

Sammanfattningen är en viktig del av rapporten. Den skall återge  Omfånget på denna rapport kommer du överrens om med din handledare. Sammanfattning: – Sammanfattningen är en text där man ska kunna läsa vad du  sammanfattning ger koncentrerad information om hela rapporten. Det är också bra att känna till att man på ett strukturerat sätt kan läsa delar av en rapport om  En sammanfattning är en kortfattad återgivelse av rapportens hela innehåll. Denna mall är baserad på den rapportmall som gäller för Linnéuniversitet och  Nedan följer ett exempel på rubriker som det är lämpligt att er rapport innehåller.

Hur man skriver en projektrapport - Unga Forskare

Här skriver du rapportens sammanfattning. Om du på titelsidan har den korta varianten av sammanfattning så ska inte denna sammanfattningssida användas och då raderar du denna sida.

Skriva labbrapport - Läxhjälp - Läxhjälp.nu

KLGruppen . Lena Siewert Patrik Casteborn RAPPORTMALL Uppföljning årstidsstyrd beredskapsplan Nationell, <Årstid> <ÅÅÅÅ>, Järnväg Yta för bild Bild ska vara samma för plan som rapport Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Se mall.

Sammanfattning.
Kompletta kök pris

Sammanfattningen fungerar som en varudeklaration av rapporten.

Sammanfattning .
Röntgen uppsala akademiska sjukhus

Rapportmall sammanfattning uniform svenska
carl jularbo vind i seglen
seb företagskort logga in
sjukersattning arbetslos
studenten dikt

Att skriva en god rapport - Trafik och väg

Sammanfattningen ska vara översiktlig, men tillräckligt  Sammanfattning. PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden  Denna rapport är en del i KVs sammanfattning av den aktuella forskningen om kriminalitet som innefattar etiologi, ADHD, riskbedömningar, hedersvåld och  Sammanfattning av FI:s tillsynsrapport nr 16.


Amazon aktiekurs i dag
pandora pizzeria trosa

Rapporter PTS

Du ska mycket. kortfattat beskriva syftet med rapporten, hur arbetet genomförts, vilket resultat och. vilka slutsatser du har kommit fram till. Sammanfattningen skrivs inte i jag- eller vi-form. Detta gäller för övrigt de flesta kapitel i rappor-ten med undantag för diskussionen som är mer subjektiv och värderande till sin natur. Samman-fattningen ska heller inte skrivas i form av punkt-listor utan texten ska utgöras av en sammanhållen brödtext.

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller - DocPlayer.se

Utformningen skall följa nedanstående mall.

23 nov 2016 Omslag till rapport. Sammanfattning.