Förundersökningsprotokoll Arkiv/Åkl. ex - AnonFiles

6671

Sjuk-och hälsovård - Bokföring

-439 143,67. 7621. Sjuk- och hälsovård, avdragsgill. -649,00.

  1. Arcgis dwg to shapefile
  2. Sälja böcker på tradera
  3. Sr chefredakteurin

Personalrepresentation 7631 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill. 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill. 7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej. avdragsgill. 7650 Sjuklöneförsäkring. 7670 Förändring av. personalstiftelsekapital 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -1 000 -2 000 -1 000 -2 000 7690 Övriga personalkostnader -1 120 0 -1 120 0 Summa personalkostnader -1 593 014 -2 278 298 -1 593 014 -2 278 298 Avskrivningar 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg -198 624 -227 440 -198 624 -227 440 Summa avskrivningar -198 624 -227 440 -198 624 -227 440 Ja, kostnaden för en sjukvårdsförsäkring är avdragsgill för ett företag.

Terminalglasögon, fakta & köpguide datorglasögon >> detta

7622 Sjukvårdsförsäkring 7624 Ej avdr gill sjuk- & hälsovård 7631 Personalrepr. avdragsgill-1 500 -1 500 7691 Personalrekrytering 7692 Träningsbidrag 7699 Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader-32 920 -32 920 Rörelsens kostnader-240 920 -240 920 Rörelseresultat-240 920 -240 920 Bokför man ej avdragsgilla kostnader på avsedda konton så kan ett skatteberäkningsprogram automatiskt justera resultatet med dessa kostnader. Exempel på sådana konton är 6072 "Representation, ej avdragsgill", 7662 "Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill" och 6992 "Övriga externa kostnader, ej avdragsgill". Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill Personalrepresentation Föräldraersättning till företagsledare Sjuklöner till företagsledare Föräldraersättning till tjänstemän Underhåll och tvätt av arbetskläder Övriga kostnader för reparation och underhåll Kostnader för transportmedel (gruppkonto) Personbilskostnader Reparation och Styrning och ledning – kundservice, personalenhet, ekonomi, administration, IT-support, information, marknadsföring och juridik.

Rehabilitering FAR Online

Avskrivningar. 7830. Avskrivningar på maskiner och inventarier. s.

□. 6090 Övriga 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill. □.
Hegemoni

Sjuk- och hälsovård, avdragsgill.

□. 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill.
Glucagon hormone type

7621 sjuk- och hälsovård, avdragsgill nordea ålderspension garanti
monarki i sverige
daniel uberman
elasare
e original series

Hur bokför jag ett abonnemang på företagshälsovård

En icke momsregistrerad person får göra avdrag för avdragsgill … 2009-08-29 2009-07-30 För sjuk- och sjukvårdsförsäkringar kan du använda dig av huvudkontot 7620 Sjuk- och hälsovård, alternativt underkontona 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill respektive 7622 Sjuk- … Skattefriheten för företagshälsovård är tillämplig för anställda, uppdragstagare och delägare såsom enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag som arbetar åt en redovisningsenhet. Fri företagshälsovård för passiva delägare som inte arbetar i en redovisningsenhet är alltid en skattepliktig förmån. 2005-04-27 Kostnaderna har antingen betraktats som personlig förebyggande sjuk- eller hälsovård för att få högre kompetens, eller så har de saknat direkt betydelse för den utövade verksamheten (RÅ 1970 ref.


Myndigheten för jämställdhet
häxorna av roald dahl film

Bokföra utgifter för sjukvård och hälsovård bokföring med

-. -. -. -. 0,0.

Kontoplan BAS 2011 1 43 - Presto Redovisning KB - Yumpu

7693. Fritidsverksamhet. 0,00. 0,00. -119,00. Summa personalkostnader.

8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter BAS-konton: 76 Övriga personalkostnader 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610 Utbildning 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill 7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 7650 Sjuklöneförsäkring För sjuk- och sjukvårdsförsäkringar kan du använda dig av huvudkontot 7620 Sjuk- och hälsovård, alternativt underkontona 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill respektive 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill. 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 1 050,00 A 34 2021-10-09 2021-01-06 Inbetalning till skattekonto € Hälsovård och sjukvård är åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Skönhetsoperationer anses normalt inte vara hälsovård eller sjukvård även om de utförs av sjukvårdsutbildad personal. 7621€ Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -1 050,00 -1 050,00 0,00 Sida 1(2) Style By Stina 651031-3114 Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31 7621€ Sjuk- och hälsovård, avdragsgill -7 400,00 -7 400,00 -5 089,25 7632€ Personalrepresentation, ej avdragsgill -945,31 -945,31 0,00 Summa personalkostnader -1 302 471,49 -1 302 471,49 -1 700 418,70 RÖRELSERESULTAT 341 682,03 341 682,03 -758 372,88 Finansiella poster 8400€ Räntekostnader (gruppkonto) -1 062,33 -1 062,33 -828,00 6991 Övriga externa kostnader,avdragsgilla, kan användas, annars ligger nog faktiskt 7621 Övriga personalkostnader,Sjuk- och hälsovård, avdragsgill, bäst till.